JU Srednja građevinsko - geodetska škola Sarajevo
Ponedjeljak, 05 Septembar 2022 08:03

Preliminarna rang-lista kandidata za dodjelu stipendija učenicima prvog, drugog i trećeg razreda škole koji se školuju za deficitarna zanimanja u školskoj 2022 / 2023. godini

Broj: 02-02-727/22

Dana: 03.09.2022.

Na osnovu člana 164. Pravila Ju srednja građevinsko-geodetska škola Sarajevo, a u vezi sa Javnim pozivom za dodjelu stipendija učenicima prvog, drugog i trećeg razreda srednjih stručnih škola u školskoj 2022/2023. godini koji se školuju za deficitarna zanimanja na području Kantona Sarajevo Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, broj 11-04-34-21917-2/22 od 21.06.2022 godine i na osnovu člana 2,3 i 4. Odluke o uslovima, postupku i kriterijima za dodjelu stipendija učenicima prvog, drugog i trećeg razreda srednjih stručnih škola u školskoj 2022/2023. godini koji se školuju za deficitarna zanimanja na području Kantona Sarajevo, Komisija za izbor kandidata za dodjelu stipendija učenicima prvog, drugog i trećeg razreda škole koje se školuju za deficitarna zanimanja u školskoj 2022/2023. godini, dana 03.09.2022. godina, utvrđuje i objavljuje:

 

Preliminarnu rang-listu kandidata za dodjelu stipendija učenicima prvog, drugog i trećeg razreda škole koji se školuju za deficitarna zanimanja u školskoj 2022/2023. godini

 

I razred

MOLER/FARBAR

RBR-Rang

Ime i Prezime učenika

Opći uspjeh kroz osnovnu školu

Uspjeh IV razred

Vladanje IX razred

Prava po posnovu Zakona o dop. Pr. boraca

1.

Čurovac Emin

 

3,27

Primjerno

 

2.

Svraka Ademir

32,42

3,13

Primjerno

 

3.

Aganspahić Ajnur

34,27

3,13

Primjerno

 

4.

Pendić Danis

33,31

3,07

Primjerno

Da

5.

Kahvić Usama

27,95

2,54

Primjerno

 

 

KERAMIČAR/PODOPOLAGAČ

RBR-Rang

Ime i Prezime učenika

Opći uspjeh kroz osnovnu školu

Uspjeh IV razred

Vladanje IX razred

Prava po posnovu Zakona o dop. Pr. boraca

1.

Maslo Emrah

40,27

3,67

Primjerno

 

2.

Korać Emir

40,66

3,87

Primjerno

DA

3.

Omerkić Emir

40,22

3,93

Primjerno

 

4.

Čajlaković Adem

39,49

3,53

Primjerno

 

5.

Kurtović Aldin

38,48

3,73

Primjerno

 

 

MOLER/FARBAR

RBR-Rang

Ime i Prezime učenika

Uspjeh na kraju I razreda

Vladanje

Prava po posnovu Zakona o dop. Pr. boraca

6.

Fejzić Sandi

3,92

Primjerno

 

7.

Smailović Ernad

3,92

Primjerno

 

8.

Selimović Muhammed

3,50

Primjerno

 

9.

Džananović Meldin

3,33

Primjerno

 

10.

Januzi Almedin

2,67

Primjerno

 

 

KERAMIČAR/PODOPODLAGAČ

 

RBR-Rang

Ime i Prezime učenika

Uspjeh na kraju I razreda

Vladanje

Prava po posnovu Zakona o dop. Pr. boraca

1.

Bajraktarević Almir

4,17

Primjerno

 

2.

Babović Ismail

4,17

Primjerno

 

3.

Godinjak Adin

3,75

Primjerno

DA

4.

Omerbegović Riad

3,50

Primjerno

DA

5.

Huskić Adnan

3,50

Primjerno

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III razred

MOLER/FARBAR

RBR-Rang

Ime i Prezime učenika

Uspjeh na kraju I razreda

Vladanje

Prava po posnovu Zakona o dop. Pr. boraca

1.

Šećović Almin

4,55

Primjerno

 

2.

Šegalo Jasir

4,00

Primjerno

 

3.

Cviko Dinel

3,78

Primjerno

 

4.

Hukara Rijad

3,56

Primjerno

 

5.

Šahović Armin

3,33

Primjerno

 

 

KERAMIČAR/PODOPODLAGAČ

RBR-Rang

Ime i Prezime učenika

Uspjeh na kraju I razreda

Vladanje

Prava po posnovu Zakona o dop. Pr. boraca

1.

Žuga Semir

4,80

Primjerno

 

2.

Grcić Saud

4,80

Primjerno

 

3.

Duraković Amar

4,70

Primjerno

 

4.

Šljivo Ilhan

4,70

Primjerno

 

5.

Samdo Railić

4,00

Primjerno

 

 

 

Preliminarna rang lista kandidata će biti objavljena na ulaznim ratima škole i WEB stranici škole danom njenog donošenja.

PRAVNA POUKA: Na preliminarnu rang listu kandidata može se izjaviti prigovor u roku od sedam dana od njenog objavljivanja. Prigovor se podnosi direktoru škole.

Zadnji put promjenjen Ponedjeljak, 05 Septembar 2022 08:05