Tehnička škola


Tehnička škola priprema i osposobljava učenike za rad i nastavak školovanja na visokoškolskim institucijama. Školovanje traje četiri godine. Nastava je organizovana sa ciljem sticanja odgovarajućih općih i profesionalnih znanja, vještina i navika, razvijanju psihofizičkih sposobnosti i ličnosti, opsposobljavanju za profesionalnu djelatnost u sturci kao i pripremanje za nastavak obrazovanja u visokoškolskim ustanovama.

U građevinsko-geodetskoj školi učenici se mogu školovati za sticanje slijedećih stručnih zvanja:

ARHITEKTONSKI TEHNIČAR

Školovanje za ovo stučno zvanje traje četiri godine, a nakon toga omogućen je nastavak školovanja na svim fakultetima. Prilikom školovanja učenici se educiraju u savremeno opremljenim kabinetima, radionicama i učionicama, a naročita pažnja se poklanja i primjeni informacionih tehnologija kako u predmetu informatika, tako i u ostalim stručno-teorijskim predmetima. Po završetku školovanja naši učenici mogu raditi u slijedećim oblastima djelatnosti i organizacijama:

 • projektovanje objekata visokogradnje (stambeni objekti, javni objekti, industrijski objekti)
 • urbanističko projektovanje (izrada svih vrsta urbanističkih projekata i regulacionih planova)
 • izrada projekata interijera
 • rukovođenje prilikom izvođenja svih objekata visokogradnje
 • nadzor pri izvođenju objekata visokogradnje
 • rukovođenje pri sanaciji i održavanju objekata
 • rad u opštinskim organima i službama
 • rad u javnim preduzećima iz stambeno-komunalne oblasti

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR

Školovanje za ovo stučno zvanje traje četiri godine, a nakon toga omogućen je nastavak školovanja na svim fakultetima. Prilikom školovanja učenici se educiraju u savremeno opremljenim kabinetima, radionicama i učionicama, a naročita pažnja se poklanja i primjeni informacionih tehnologija kako u predmetu informatika, tako i u ostalim stručno-teorijskim predmetima. Po završetku školovanja naši učenici mogu raditi u slijedećim oblastima djelatnosti i organizacijama:

 • projektovanje objekata niskogradnje (drumske i željezničke saobraćajnice, mostovi, tuneli, hidrotehnički objekti, objekti komunalne infrastrukture, konstuktivni dijelovi objekata visokogradnje)
 • projektovanje konstrukcije kod objekata visokogradnje
 • projektovanje gradske infrastrukture
 • rukovođenje prilikom izrade svih objekata niskogradnje i visokogradnje
 • nadzor pri izvođenju objekata niskogradnje i visokogradnje
 • rukovođenje pri sanaciji i održavanju objekata
 • rad u opštinskim organima i službama
 • rad u javnim preduzećima iz stambeno-komunalne oblasti

GEODETSKI TEHNIČAR – GEOMETAR

Školovanje za ovo stučno zvanje traje četiri godine, a nakon toga omogućen je nastavak školovanja na svim fakultetima. Prilikom školovanja učenici se educiraju u savremeno opremljenim kabinetima, radionicama i učionicama, a naročita pažnja se poklanja i primjeni informacionih tehnologija kako u predmetu informatika, tako i u ostalim stručno-teorijskim predmetima. Škola je takođe opremljena najmodernijim geodetskim instrumentarijem za izvođenje praktične i stručno-teorijske nastave. Po završetku školovanja naši učenici mogu raditi u slijedećim oblastima djelatnosti i organizacijama:

 • geodetskim organizacijama koje se bave premjerom zemljišta i objekata, te izradom geodetskih planova kao i izradom i reprodukcijom karata svih vrsta i namjena
 • kompanijama iz oblasti građevinarstva
 • organima uprave za imovinsko-pravne poslove
 • opštinskim i kantonalnim službama
 • organizacijama koje se bave prostornim i urbanističkim planiranjem

Copyright © 2024 - JU SGGŠ Sarajevo. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole