Historijat škole


Odlukom visokog carskog i kraljevskog Zajedničkog ministarstva u Beču, od 12.augusta 1889.godine, osnovana je Tehnička srednja škola u Sarajevu kao prva takva škola u Bosni i Hercegovini. Škola je od samog početka imala dva odsjeka: građevinski i šumarski. Zvanično prva školska godina u Tehničkoj srednjoj školi, počela je 01.oktobra 1889.godine. Početak rada Tehničke srednje škole u Sarajevu, a samim tim i građevinskog odsjeka, predstavlja početke obrazovanja kadrova u građevinskoj struci i historijski trenutak u kojem je tehnička nauka značajnije zakoračila na naše prostore. U to vrijeme na ovim prostorima nije bilo srednjih tehničkih škola, tako da slobodno možemo reći da je sarajevska tehnička škola, a samim tim i građevinski odsjek, najstarija tehnička škola u ovom dijelu Evrope.

Od samog početka, rad škole je obilježio izuzetan nastavni kadar kojeg su činili vrhunski stručnjaci u svojim oblastima, kao što su: arhitekti Karl Paržik i Josip Vancaš, Dr geodezije Eduard Doležal, kjiževnici Tugomir Alaupović, Josip Milaković i mnogi drugi. Na Milenijskoj izložbi u Pešti (Mađarska)1896. Tehnička škola je nagrađena „Velikom kolajnom“, da bi na velikoj izložbi u Beču 1898. godine, dobila i posebnu „Diplomu“. Učenici naše škole učestvovali su i na Svjetskoj izložbi u Parizu 1900. godine.

Nakon završetka Prvog svjetskog rata škola nastavlja sa svojim radom, u početku sa samo jednim odsjekom Arhitektonsko-građevinskim, kojem će u narednom periodu biti dodavani novi odsjeci. Geodetski odsjek formiran je 1924.godine, kao i zanatske škole 1932.godine, čiji je cilj bio da obrazuju majstorski kadar koji je bio neophodan za razvoj građevinske struke.

Za razvoj tehničke škole jedan od najvažnijih datuma je useljenje u novu zgradu Tehničke škole u Ulici Zmaja od Bosne, 1936. godine. U dijelu ovog objekta, njegovom zapadnom krilu, škola se nalazi i danas. I u ovom periodu u školi su radili brojni istaknuti nastavnici, kao što su: arhitekta Dušan Grabrijan, inžinjer Jaroslav Černi, Dr. Gregor Čremošnik, Muhamed Kantardžić, slikari Roman Petrović i Đoko Mazalić, književnik Alija Nametak i mnogi drugi.

Nakon Drugog svjetskog rata, u kojem je veliki broj učenika i profesora učestvovao u Narodnooslobodilačkoj borbi, 1948. godine dolazi do niza organizacionih promjena. Jedna od njih je da je uredbom vlade Narodne republike Bosne i Hercegovine od 18. augusta 1948. godine, osnovana Građevinska srednja tehnička škola, kao samostalna škola, izdvajanjem iz Srednje tehničke škole.

Svečano otvaranje škole upriličeno je 14. septembra 1948. godine, uz prisustvo brojnih zvanica iz društvenog života. U tom periodu učenici i profesori naše škole učestvovali su u obnovi i izgradnji ratom porušene zemlje, a značajan doprinos su dali pri osnivanju Tehničkog fakulteta u Sarajevu 1949. godine.
Objekat u Ulici Franca Lehara 5, izgrađen je 1959.godine, uz veliku pomoć građevinske privrede.

Građevinski školski centar formiran je 1962. godine spajanjem Građevinske tehničke škole sa Centrom za uzdizanje kadrova i Domom učenika „Gavrilo Princip“. Centar se sastojao iz slijedećih radnih jedinica: Građevinske tehničke škole i Škole za kvalifikovane građevinske radnike (tesare i zidare) koja je u svom sastavu imala i Školu za građevinske poslovođe. U sastavu Centra nalazilo se i odjeljenje za obrazovanje odraslih.

Zbog velikih potreba za srednje stručnim kadrom geometarske struke, školske 1948. / 1949. godine, formira se samostalna Geodetska tehnička škola, izdvajanjem iz Srednje tehničke škole. Integracijom Građevinskog školskog centra i Geodetske tehničke škole, nastaje Građevinsko – geodetski školski centar, koji sa radom počinje školske 1972. / 1973. godine.
U narednom periodu, sve do 1992. godine, škola bilježi niz uspješnih rezultata u nastavnim i vannastavnim aktivnostima.
I u ovom periodu u školi su radili vrsni stručnjaci: arhitekti Muhamed i Reuf Kadić, Nedžad Kurto, Fuad Kaljanac, slikar Sead Hasanefendić i brojni drugi.

Početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. godine, veliki broj učenika i zaposlenika škole učestvuje u odbrani zemlje, u kojoj su neki dali i svoje živote. Ratni period od 1992. do 1995. godine predstavlja jedan od najtežih perioda za funkcionisanje škole, jer su školski objekti bili izloženi granatiranju, te u velikoj mjeri devastirani, a sva oprema i nastavna sredstva uništeni. Za to vrijeme, zahvaljujući entuzijazmu i hrabrosti uposlenika koji su ostali u školi, škola nije prekidala svoj odgojno – obrazovni rad, iako se nastava odvijala na više lokacija u gradu.

Po završetku rata, 1995. godine nastava se ponovo organizuje u matičnim objektima. Zahvaljujući sredstvima Evropske komisije, Vlade Kantona Sarajevo, kao i naporu uposlenika, 1999. godine počinje se sa rekonstrukcijom i sanacijom školskih objekata, kao i opremanjem školskih prostora, tako da se postepeno stvaraju uslovi za normalan rad i funkcionisanje škole.
Važno je napomenuti da je i u ovom periodu škola ostvarila niz značajnih rezultata na različitim takmičenjima u Bosni i Hercegovini.

Na kraju, s ponosom želimo istaći činjenicu da je građevinsko – geodetsku školu od njenog osnivanja do danas, kao redovni i vanredni učenici, završilo više od 20 000 učenika, od kojih su mnogi izrasli u vrsne majstore, tehničare, inžinjere, profesore. Nabrojaćemo samo neke: arhitekta Zlatko Ugljen (dobitnik najznačajnije svjetske nagrade za arhitekturu Aga Kan), braća Kadić, akademik Jahiel Finci, Emerik Blum, Danis Tanović (dobitnik Oskara za najbolji strani film, dva srebrena medvjeda), arhitekti Sead Gološ, Mladen Gvozden, Amir Vuk Zec, Dr Hamid Dolarević, Dr Asim Bilajbegović i mnogi drugi.
Učenici Srednje građevinsko – geodetske škole u cijelom ovom periodu, bili su pokretačka snaga u izgradnji i razvoju zemlje i dali su značajan doprinos izgradnji i razvoju bosansko – hercegovačkog društva.

DIREKTOR ŠKOLE:
Demir Asmir, prof.


UPOSLENICI ŠKOLE OD 1945. DO DANAS

DIREKTORI OD 1889. DO DANAS
a)U okviru jedinstvene Srednje tehničke škole u Sarajevu.
Luka Karaman, prof. prvi direktor škole od 1889. do 1908. godine
Napomena: od 1908. do 1910. kratak prekid rada
Ing Metod Svoboda, 1910.-1931.
Ing Oskar Grof, 1931.- 1941.
Ing Stanislav Bač, 1941. – 1945.
Ing Dušan Grabrijan, 1945.
Ing Vojo Radović, kraj 1945. – 1948.
b) U okviru posebne Građevinske srednje tehničke škole.
Andrija Turić, 1948. – 1949.
Hamid Isanović, maj 1949. – 1951.
Ing Reuf Kadić, 1951. – 1952.
Ing Muhamed Hrelja, 1952. – 1959.
c) Kao samostalna Građevinska srednja tehnička škola u Sarajevu.
Ing Vojin Lukić, prelazni period do početka školske 1959./60. godine
Ing Reuf Kadić, 1959. – 1962.
d) Kao jedinstveni novoformirani Građevinski školski centar ( GŠC) nastao spajanjem Građevinske srednje tehničke škole i Centra za uzdizanje kadrova u građevinarstvu Sarajevo 1962. godine
Ing Predrag Ljoljić, direktor od 1962. – 1968.
Pomoćnici direktora: Miralem Arslanagić, Ing Milena Hrvačanin, Ing Vuko
Barbić, Ing Tihomir Karačić, Nemanja Bratić
Ing Tihomir Karačić, direktor od 1968. – 1972.
Pomoćnici direktora: Bahrija Durić, Ing Šefko Pinjo, Milenko Vasić,
Miralem Arslanagić
e) Kao Građevinsko – geodetski školski centar, koji je nastao integracijom Građevinskog školskog centra i Geodetske tehničke škole.
Ing Tihomir Karačić, direktor od 1972. – 1976.
Pomoćnici direktora: Milan Banjac, Enes Prohić, Ing Šerif Krnić
Ing Šerif Krnić, direktor od 1976. – 1979.
Ing Savo Subotić, direktor od 1979. – 1988.
( Napomena: 1979. – 1989. škole u sastavu Centra imaju status „ osnovnih organizacija udruženog rada“. Direktori škole kao OOUR-a) su:
– Građevinska tehnička škola:
Sretko Žmukić, direktor od 1979. – 1987.
Enes Prohić, v.d. direktor od 1987. – 1988.
– Građevinska škola (SPO):
Ing Tihomir Karačić, direktor od 1979. – 1988.
– Geodetska tehnička škola:
Ing Šerif Krnić, direktor 1979.
Ing Asim Hadžialić, direktor od 1980. – 1988.
f) Od školske 1988. / 1989. godine kao Građevinsko – geodetski obrazovni centar.
Enes Prohić, predsjednik Kolegijalno – poslovodnog organa do 1992.
Članovi Kolegijalno poslovodnog organa:
Rajko Arsić do 1992.
Dragan Obradović do 1992.
g) Period agresija na BiH od 1992. – 1995.
Enes Prohić, direktor
Jasminko Huseinčehajić, pomoćnik
h) Kao JU Mješovita srednja građevinsko – geodetska škola od 1995. godine do 2010.
Enes Prohić, direktor
Jasminko Huseinčehajić, DIA, pomoćnik
Jasminko Huseinčehajić, DIA, direktor
Hajrudin Ramović, pomoćnik
i) Kao JU Srednja građevinsko-geodetska škola od 2010. do danas
Jasminko Huseinčehajić, DIA direktor od 2010. do 2013.
Hajrudin Ramović – pomoćnik,
Hajrudin Ramović – direktor od 2013. do 2020.
Asmir Demir – direktor
Mirzet Čolpa – pomoćnik
j) PROFESORI I NASTAVNICI ŠKOLE OD 1945. DO DANAS
Aćimović Krsto, prof. stranih jezika
Agović Mirsada, dipl.ing.arh – prof. stručno – teorijske nastave
Alihodžić Mušo, prof. fizike
Arkoš Nada, prof. bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Armić Iročka, prof. ruskog jezika
Arnautović Samir, dipl. ing. građ. – prof. stručno – teorijske nastave
Arsić Alica, prof. matematike
Arsić Rajko, prof. bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Arslanagić Miralem, prof. historije / povijesti
Avdagić Emir, prof. njemačkog jezika
Babić Dragan, geometar – laborant
Babić Ljubomir Ljubo, nastavnik prakse – tesarstvo
Bač Helena, dipl.ing.arh – prof. stručno – teorijske nastave
Bagarić Križan, nastavnik prakse – zidar
Bajrović Reuf, prof. hemije
Bakšić Dobrila, prof. bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Banjac Milan, prof. matematike
Banjanin Trifko, dipl.ing.građ. – prof. stručno –teorijske nastave
Barbić ing. Vuko, prof. stručno –teorijske nastave
Baščelija Jasna, prof. matematike
Bašić Gordana, prof. tjelesnog i zdravstvenog odgoja / sporta
Batinić Ankica, prof. biologije
Bečirević ing. Muhamed, prof. stručno – teorijske nastave
Bečirević Mustafa, nastavnik prakse – tesar
Bešević Milica, prof. tjelesnog i zdravstvenog odgoja / sporta
Bičakčić ing. Muhamed, prof. stručno – teorijske nastave
Bičakčić Suada – Drinka, prof. matematike
Biron Slobodan, dipl.ing.građ. – prof. stručno – teorijske nastave
Bisić Muhamed, prof. stručno – teorijske nastave – geodezije
Biser Nađa, prof. bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Biščević Fehma, dipl.ing.arh – prof. stručno – teorijske nastave
Biščević Smail, prof. fizike
Boban Aida, dipl.ing.arh – prof. stručno – teorijske nastave
Bogavac Đuro, prof. matematike
Bojić Mirsad, prof. tjelesnog i zdravstvenog odgoja / sporta
Borogavac Emina, prof. fizike
Bratić Nemanja, prof. bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Bublin Mehmed, dipl.ing.arh – prof. stručno – teorijske nastave
Butmir Amira, dipl.ing.arh – prof. stručno – teorijske nastave
Butmir Hamdija, prof. geografije
Cvijanović Ljilja, prof. tjelesnog i zdravstvenog odgoja / sporta
Ćerimagić Maida, prof. biologije
Ćokić ing Radomir, prof. stručno – teorijske nastave
Ćosović Milutin, prof. općenarodne odbrane i društvene samozaštite
Čolpa Ramo, nastavnik prakse – keramičar
Čučilo Ratko, prof. matematike
Čurković Edita, dipl.ing.arh – prof.stručno – teorijske nastave
Damadžić Fuad, dipl.ing.građ – prof. stručno – teorijske nastave
Dedić Fadil, dipl.ing.arh – prof. stručno – teorijske nastave
Delić Smail, prof. marksizma
Demir Asmir, prof. historije / povijesti
Dimitrijević ing Evangelos, prof. stručno – teorijske nastave
Dizdarević Vasva, prof. biologije
Dodig Mirjana, prof.
Dolarević Hikmeta, dipl.ing.arh – prof. stručno – teorijske nastave
Drino Vahida, dipl.ing.arh – prof. stručno – teorijske nastave
Dugalić Elvir, prof. građansko obrazovanje / demokratija i ljudska prava
Dugalić Silvana, prof. engleskog jezika
Duraković Hamid, nastavnik prakse – moler
Duraković Mensur, prof. filozofije i sociologije
Duranović Zekija, prof. hemije
Durić Bahra, prof. historije / povijesti
Duzan Ferid, nastavnik prakse – armirač
Đaković ing Dragica, prof. stručno – teorijske nastave
Đogo Đuro, nastavnik prakse – zidar
Džurković Darinka, prof. matematike
Džurović Brana, prof. umjetnosti
Efendić Mustafa, dipl.ing.geo – prof. stručno – teorijske nastave
Ešpek Branka, prof. geografije
Filipović Faruk, dipl.ing.geo – prof. stručno – teorijske nastave
Filipović Mulaima, dipl.ing.građ – prof. statike i otpornosti materijala
Gackić Nada, dipl.ing.građ – prof. stručno – teorijske nastave
Gačanica Mustafa, prof. matematike
Garić Dejan, prof. historije / povijesti
Gavrić ing Branko, prof. stručno – teorijske nastave
Gavrić Ljerka, prof. engleskog jezika
Gavrić Relja, nastavnik predvojničke obuke
Gogić ing Spasoje, prof. stručno – teorijske nastave
Goić Ivan, nastavnik prakse – stolar
Goldoni ing Bruno, prof. stručno – teorijske nastave
Grinvald Marta, profesor
Grmuša ing Branko, prof. stručno – teorijske nastave
Hadžialić Asim, dipl.ing.geo – prof. stručno – teorijske nastave
Hadžić Samira, dipl.ing.građ – prof. stručno – teorijske nastave
Hadžikadunić Dubravka, prof. ruskog jezika
Hadžimusič Dušanka, dipl.ing.arh
Hadžismailović Habiba, dipl.ing.arh – prof. stručno – teorijske nastave
Hadžismailović Ismet, dipl.ing.građ – prof. stručno – teorijske nastave
Hadžismailović Sabira, prof. matematike
Hambo Semir, prof. historije
Hasanefendić Sead, nastavnik crtanja
Hasić Dubravka, dipl.ing matematike
Hatibović Aida, dipl.ing.arh – prof. stručno – teorijske nastave
Haverić Vezira, prof. biologije
Herceg Jadranka, prof. bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Hodžić Ćamil, nastavnik prakse – armirač
Hodžić Zonja, dipl.ing.geo – prof. stručno – teorijske nastave
Hrnjić Arma, prof. bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Hrvačanin Milena, dipl.ing.arh – prof. stručno – teorijske nastave
Hukić Adnan, dipl.ing.građ – prof. stručno – teorijske nastave
Huseinčehajić Jasminko, dipl.ing.arh – prof. stručno – teorijske nastave
Imamović Halid, prof. bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Imširović Mirsad, prof tjelesnog i zdravstvenog odgoja / sporta
Isanović Fatima, dipl.ing.arh – prof. stručno – teorijske nastave
Isović Hamid, nastavnik geodezije
Jaganjac Zajko, prof. hemije
Jahić Azra, prof. bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Jamaković ing Mesud, prof. stručno – teorijske nastave
Janković Dobrila, prof. muzičkog vaspitanja
Jenčiragić Esad, prof tjelesnog i zdravstvenog odgoja / sporta
Jerković Paško, prof. bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Jokanović Bojana, prof. engleskog jezika
Jovanović Jelena, dipl.ing.arh – prof. stručno – teorijske nastave
Jovanović ing Marko, prof. stručno – teorijske nastave
Junuzović Avdo, prof. njemačkog jezika
Kabil Salih, geometar – nastavnik stručno – teorijske nastave
Kadić ing Abdulah, prof. stručno – teorijske nastave
Kadić Avdo, nastavnik stručno – teorijske nastave
Kadić ing Reuf, prof. stručno – teorijske nastave
Kahvedžić Azra, dipl.oec – prof. ekonomike i organizacije poslovanja
Kalajdžić Emir, dipl.ing.arh – prof. stručno – teorijske nastave
Kaljanac Fuad, dipl.ing.arh – prof. stručno – teorijske nastave
Kaljić Envera, dipl.ing.arh – prof. stručno – teorijske nastave
Kantardžić Muhamed, prof. fizike
Kapetanović Abdulah, geometar – nastavnik stručno – teorijske nastave
Kapetanović Mehmed, geometar – nastavnik stručno – teorijske nastave
Karačić ing Tihomir, prof. stručno – teorijske nastave
Karavdić Đevdo, dipl.ing.građ – prof. stručno – teorijske nastave
Karović Vejsil, prof. matematike
Kebeljić ing Stevan, prof. stručno – teorijske nastave
Kekić Sanja, prof. francuskog jezika
Knežević Ivka, prof. matematike
Kobal Viktor, nastavnik prakse – zidar
Korajčević Ševala, dipl.ing.građ – prof. stručno – teorijske nastave
Kosorić Ljubo, nastavnik prakse – tesar
Kosovac Branka, dipl.ing.arh – prof. stručno – teorijske nastave
Krajinović Vesna, prof. bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Kreso Kadrija, nastavnik matematike
Krnić Šerif, dipl.ing.geo – prof. stručno – teorijske nastave
Krnjević Mihajlo, prof. bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Krvavac Sead, dipl.ing.arh – prof. stručno – teorijske nastave
Kuljuh Enisa, dipl.ing.geo – prof. stručno – teorijske nastave
Kump Marijan, dipl.ing građ – prof. stručno – teorijske nastave
Kurto Nedžad, dipl.ing.arh – prof. stručno – teorijske nastave
Lagumdžija Haris, dipl.ing.maš
Larma Vladimira, prof. engleskog jezika
Latčuk Zorica, prof. matematike
Lebedev ing Georgije, prof. stručno – teorijske nastave
Legat Zora, prof. njemačkog jezika
Levi Zlatko, prof. tjelesnog i zdravstvenog odgoja / sporta
Lipovac Ljilja, dipl.ing.arh – Prof. stručno – teorijske nastave
Lukić Ahmed, nastavnik predvojničke obuke
Lukić ing Vojin, prof. stručno – teorijske nastave
Lukić Vladimir, dipl.ing.geo – prof. stručno – teorijske nastave
Ljoljić ing Predrag, prof. stručno – teorijske nastave
Ljubibratić ing Tomo, prof. stručno – teorijske nastave
Madžarević Đevad, prof. geografije
Maestro Milena, prof. bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Makarević Adem, nastavnik stručno – teorijske nastave
Malić Andrija, prof. tjelesnog i zdravstvenog odgoja / sporta
Malinović Jelica, prof. engleskog jezika
Malinović Želimir, prof. njemačkog jezika
Manojlović Vojin, nastavnik prakse – zidar
Marijan Aleksandra, prof. historije / povijesti
Marlović Vinko, nastavnik prakse – tesar
Medić Davor, dipl.ing.geo – prof. stručno – teorijske nastave
Mehmedagić Mustafa, dipl.ing.geo – prof. stručno – teorijske nastave
Mejić Vlasta, dipl.ing.građ – prof. stručno – teorijske nastave
Merđo ing Vicko, prof. stručno – teorijske nastave
Mesihović Munira, dipl.ing.arh
Metvić Špiro, nastavnik praktične nastave – zidar
Mijatović Nada, dipl.ing.arh – prof. stručno – teorijske nastave
Miličević ing Tihomil, prof. stručno – teorijske nastave
Milidrag Biljana, prof. marksizma
Milidrag Dragica, prof. bosanskog, hrvatskog,srpskog jezika i književnosti
Milišić Anto, dipl.ing.geo – prof. stručno – teorijske nastave
Milošević Nemanja, prof.
Miljević Snježana, prof. fizike
Moravec ing Ivan, prof. stručno – teorijske nastave
Momčilović Milan, prof.
Mrković ing Ljubo, prof. stručno – teorijske nastave
Muftić ing Husein, prof. stručno – teorijske nastave
Muhamedagić Husein, nastavnik geodezije
Mujanović Enes, dipl.ing.građ – prof. stručno – teorijske nastave
Mujezinović ing Đevad, prof. stručno – teorijske nastave
Mulaomerović Nermina, dipl.ing.arh, prof. stručno – teorijske nastave
Nikolić Marija, prof. matematike
Obradović Dragan, dipl.ing.geo, prof. stručno – teorijske nastave
Orel Josip, nastavnik prakse
Osmanbegović Jasmin, dipl.ing.arh, prof. stručno – teorijske nastave
Pahor Franc, nastavnik prakse – zidar
Pamučina Tatjana, dipl.ing.arh, prof. stručno – teorijske nastave
Pašić Zaim, nastavnik prakse – zidar
Pavlin ing Lavoslav, prof. stručno – teorijske nastave
Pecelj Vlajko, nastavnik matematike
Pejić Marinko, prof. fizike
Pejnović Dušan, dipl.ing.arh, prof. stručno – teorijske nastave
Pelja- Vasilić Minka, dipl.ing.arh, prof. stručno – teorijske nastave
Petrović Branko, prof. marksizma
Petrović ing Zagorka, prof. stručno – teorijske nastave
Pjanić Karmelita, prof. matematike
Pinjo ing Šefko, prof. stručno – teorijske nastave
Poje Aleksandar, prof. fizike
Popadić ing Kostadinka, prof. stručno – teorijske nastave
Popović Zlatana, prof. historije / povijesti
Prelević Vera, prof. bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Prohić Enes, prof. historije / povijesti
Prusac Mevlida, dipl.ing.arh, prof. stručno – teorijske nastave
Rabić Muharem, nastavnik prakse – zidar
Radan Nenad, dipl.ing.geo, prof. stručno – teorijske nastave
Radeljković Kornelija, prof. stranog jezika
Radović ing Vojo, prof. stručno – teorijske nastave
Radulović ing Nikola, prof. stručno – teorijske nastave
Ramović Hajrudin, prof. hemije / kemije
Rašović Smilja, prof. bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Rašević Zumreta, prof. sociologije i filozofije
Ristić Bernarda, ing organizacije rada
Sadović Aziz, dipl.ing.građ, prof. stručno – teorijske nastave
Sadiković Zehra, prof. matematike
Selak Mersiha, prof. hemije
Salihović Alija, geometar, nastavnik stručno – teorijske nastave
Sanković Jovan, prof.
Sarić Indira, prof. hemije
Savić Nada, prof. bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Savić Višnja, dipl.ing.arh, prof. stručno – teorijske nastave
Sijerčić Esma, prof. ruskog jezika
Sijerčić Sinan, geometar, nastavnik stručno – teorijske nastave
Sirks ing Arkadije, prof. stručno – teorijske nastave
Slomovi ing Konstantin, prof. stručno – teorijske nastave
Smailbegović dr Fejtulah, dipl.ing.geo
Sopić Marko, prof. općenarodne odbrane i društvene samozaštite
Spaho Jasmina, prof. francuskog jezika
Splavski ing Branislav, prof. stručno – teorijske nastave
Stanković Jasmina, prof. fizike
Starčević Ljubica, prof. matematike
Stojaković Dušan, dipl.ing.geo, prof. stručno – teorijske nastave
Stokić ing Mira, prof. stručno – teorijske nastave
Subotić Milenko, dipl.ing.arh, prof. stručno – teorijske nastave
Subotić Mišo, dipl.ing.arh, prof. stručno – teorijske nastave
Subotić Savo, dipl.ing.geo, prof. stručno – teorijske nastave
Suhi Anton, prof. tjelesnog i zdravstvenog odgoja / sporta
Suljagić Sead, prof. geografije
Šabić ing Mustafa, prof. stručno – teorijske nastave
Šain Sinan, nastavnik stručno – teorijske nastave
Šakota Slaviša, prof. općenarodne odbrane i društvene samozaštite
Šarić Taiba, prof. hemije / kemije
Šehić Emina, dipl.ing.građ, prof. stručno – teorijske nastave
Šešum Drago, prof. općenarodne odbrane i društvene samozaštite
Šeta Svjetlana, dipl.ing.arh, prof. stručno – teorijske nastave
Šiljak Relja, geometar, nastavnik stručno – teorijske nastave
Šipka Ranka, prof. fizike
Šišmanović Branko, prof. matematike
Šubara Dragoljub, dipl.ing.arh, prof. stručno – teorijske nastave
Švarc ing Gvido, prof. stručno – teorijske nastave
Taljić Mirzeta, prof. fizike
Tanacković Vlatko, prof. matematike
Tartalja ing Bruno, prof. stručno – teorijske nastave
Topalović Ermina, dipl.ing.arh, prof. stručno – teorijske nastave
Topić – Travica Fatima, dipl.ing.građ, prof. stručno teorijske nastave
Tucović Uzeir, dipl.ing.geo, prof. stručno – teorijske nastave
Tulić Muhamed, prof. stranog jezika
Turić ing Andrija, prof. stručno – teorijske nastave
Turina Vladimir, dipl.ing.arh, prof. stručno – teorijske nastave
Tuzlak Lejla, prof. matematike
Udžvarlić Sabiha, prof. engleskog jezika
Uščumlić Borika, prof. matematike
Uščumlić Božo, dipl.ing.geo, prof. stručno – teorijske nastave
Vasić Jasenka, prof. geografije / zemljopisa
Vasić ing Milenko, prof. stručno – teorijske nastave
Vasiljević ing Slobodan, prof. stručno – teorijske nastave
Velašević Milena, prof. bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Veletovac Ismet, nastavnik prakse – zidar
Vesković Dušanka, prof. bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Vidović ing Đorđe, prof. stručno – teorijske nastave
Vidović Ljiljana, prof. psihologije – pedagog
Vinik Bruno, prof. tjelesnog i zdravstvenog odgoja / sporta
Vinik Franjo, prof. tjelesnog i zdravstvenog odgoja / sporta
Vobornik Nenad, prof. tjelesnog i zdravstvenog odgoja / sporta
Vrbić Fatima, prof. historije / povijesti
Vrećo Milan, prof. marksizma
Vučijak Divna, dipl.ing.građ, prof. stručno – teorijske nastave
Vukajlović Branko, prof. općenarodne odbrane i društvene samozaštite
Vukajlović Zorica, dipl.ing.arh, prof. stručno – teorijske nastave
Vukanović Branko, prof. općenarodne odbrane i društvene samozaštite
Vukomanović Obren, prof. stranog jezika
Vuković Dragana, prof. bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Vuković Mirjana, dipl. ekonomista
Vuković Koviljka, dipl.ing.građ, prof. stručno – teorijske nastave
Zadro Milka, prof. marksizma
Zarić ing Jovan, prof. stručno – teorijske nastave
Zagorac Rajna, prof. hemije / kemije
Zagrljača Adil, nastavnik prakse – armirač
Zelović Vojo, dipl.ing.geo, prof. stručno – teorijske nastave
Zirojević Zora, prof. bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Zuber Ivanka, prof. historije / povijesti
Zuber Ranko, dipl.ing.geo, prof. stručno – teorijske nastave
Žmukić Sretko, prof. matematike

TEHNIČKO OSOBLJE
Arnaut Minka, sekretar
Bajrić Mehdija, blagajnik
Bečirović Refija, spremačica
Bogunović Kija, spremačica
Cvitešić Tomislav, domar
Čobo Saima, dipl.ecc, šef računovodstva
Devedžija Aiša, blagajnik
Ferizović Vedran, informacijske tehnologije
Gutić Mufid, noćni čuvar
Hodžić Ahmo, portir
Imamović Salem, domar
Imamović Zineta, spremačica
Jelić Ana, spremačica
Bogučanin Kimeta, spremačica
Karović Fatima, spremačica
Krajačić Evica, spremačica
Kudželjić Vida, spremačica
Kulenović Mira, spremačica
Lagumdžija Kemal, dipl.ecc, šef računovodstva
Mahović Huma, spremačica
Milutinović Uroš, portir
Mulahusić Amila, sekretar
Ombaša Rasema, spremačica
Pepić Mirsada, daktilograf
Puljić Bosiljka, spremačica
Purković Izeta, spremačica
Račić Amir, noćni čuvar
Redžo Mejra, spremačica
Salihović Remzija, spremačica
Serdarević Mara, spremačica
Sopić Dragica, spremačica
Smajić Mejra, spremačica
Smajić Mustafa, domar
Šabić Derviša, dipl.ecc, šef računovodstva
Zuletović Esad, portir


Copyright © 2024 - JU SGGŠ Sarajevo. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole