Uposlenici


Uprava škole

Demir Asmir, prof
Direktor škole

 Čolpa Mirzet, d.i.a
Zamjenik direktora

Mudželet Alma, dipl. pravnik
Sekretar

Računovodstvo

Čobo Sajima, dipl.oec.
Šef Računovodstva

Munira Dautović
Administrativni radnik

Stručni saradnici

Ćosović Jasna, prof.
Pedagog

Mirela Kupus-Jašar , dipl. bibliotekar
Bibiliotekar

Osmanagić Lejla, dipl.psiholog
Psiholog

Škrijelj Lejla, dipl.scr
Socijalni radnik

Nastavnici opšteobrazovne nastave

Nudžejma Zaimović, profesor Bosanskog/Hrvatskog/Srpskog jezika i književnosti.
Hrnić Arma, profesor Bosanskog/Hrvatskog/Srpskog jezika i književnosti.
Larma Vladimira, profesor engleskog jezika.
Dugalić Silvana, profesor engleskog jezika.
Bajrektarević Lejla, profesor fizike.
Muhović Dalila, profesor hemije.
Bojić Mirsad, profesor sporta.
Isa Adnan, profesor sporta.
Pozder Mubera, profesor historije.
Bektešević Damir, profesor matematike.
Kos-Raščić Mersiha, profesor matematike.
Pljevljak Admir, prof, profesor matematike..
Rustempašić Emir, profesor vjeronauke.
Baždar Amra, profesor Građanskog obrazovanja/Demokratija i ljudska prava, Sociologije, Kulture religija.

Nastavnici stručno-teorijske nastave

Šeta Svjetlana, dipl.ing.arh.
Bašalić Bajna, dipl.ing.arh.
Pljakić-Bahtijarević Jasmina, dipl.ing.arh.
Čolpa Mirzet, dipl.ing.arh.
Mensura Ćuso, dipl.ing.arh.
Pelja – Vasilić Minka, dipl.ing.arh.
Zuhrić Edin, dipl.ing.arh.
Karavdić Đevdo, dipl.ing.građ.
Arnautović Samir, dipl.ing.građ.
Bidžević Edin mag.građ.i arh.
Malanović Hatidža, dipl.ing.građ.
Kuljuh Enisa, dipl.ing geo.
Vrce Šida, dipl.ing geo.
Hodžić Zonja, dipl.ing.geo.
Tucović Uzeir, dipl.ing.geo.
Kereš Irfan, dipl.ing.geo.
Mahmutagić Dženana, dipl.ing.geo.
Malanović Edis, dipl.ing.geo.
Imširpašić Jasmina mag.arh.

Nastavnici praktične nastave

Smajić Saudin, nastavnik
Kršo Dženan, nastavnik

Tehničko osoblje

Ramić Nedžad
Karović Fatima
Šeta Sabina
Kovačević Dženita
Maslar Alisa
Imamović Enesija
Šurković Zdenka
Mortarlić Enisa
Zorlak Aldijana


Copyright © 2024 - JU SGGŠ Sarajevo. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole