Petak 28 Juna, 2024 07:31

UPIS U PRVI RAZRED 


Poštovani učenici hvala vam što ste izabrali našu školu. Upis i predaja dokumenata će se vršiti 28.06. i 01.07.2024. godine u periodu od 8,00 do 15,00 sati. Upis se vrši predajom obavezne dokumentacije i to: 1. Prijava za upis (printana iz EMIS sistema); 2. Izvod iz matične knjige rođenih-ovjerena kopija ili original; 3. Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi – original; 4. Uvjerenje o uspjehu učenika u VI, VII i VIII razredu osnovne škole – originali; 5. Drugi dokumenti relevantni za utvrđivanje broja bodova osvojenih na takmičenjima Dokumentacija u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca – branitelja Bosne i Hercegovine. Uvjerenje o postignutim rezultatima na eksternoj maturi -original Radujemo se novoj generaciji učenika, novim uspjesima, druženjima i izazovima koje nosi nova školska godina. Molimo vas da pristupite predaji dokumenata koja će biti organizovana u prostorijama škole na adresi Franca Lehara br.5. (ulaz od BH Telecoma).


Copyright © 2024 - JU SGGŠ Sarajevo. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole