Petak 3 Septembra, 2021 14:56

Preliminarna rang-lista kandidata za dodjelu stipendija učenicima prvog, drugog i trećeg razreda škole koji se školuju za deficitarna zanimanja u školskoj 2021/22. godini


Na osnovu člana 164. Pravila JU Srednja građevinsko – geodetska škola Sarajevo, a u vezi sa Javnim pozivom za dodjelu stipendija učenicima prvog, drugog i trećeg razreda srednjih stručnih škola u školskoj 2021/22. godini koji se školuju za deficitarna zanimanja na području Kantona Sarajevo Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-04-34-24101-1/21 od 11.06.2021. godine i  na osnovu člana 2, 3. i 4. Odluke o uslovima, postupku i kriterijima za dodjelu stipendija učenicima prvog, drugog i trećeg razreda srednjih stručnih škola u školskoj 2021/22. godini koji se školuju za deficitarna zanimanja na području Kantona Sarajevo, Komisija za izbor kandidata za dodjelu stipendija učenicima prvog, drugog i trećeg razreda škole koji se školuju za deficitarna zanimanja u školskoj 2021/22. godini, dana 03 09.2021. godine,

u t v r đ u j e   i    o b j a v lj u j e:

Preliminarnu  rang-listu kandidata

za dodjelu stipendija učenicima prvog, drugog i trećeg razreda škole koji se školuju za deficitarna zanimanja u školskoj 2021/22. godini


Copyright © 2024 - JU SGGŠ Sarajevo. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole