Ponedjeljak 5 Septembra, 2022 08:03

Preliminarna rang-lista kandidata za dodjelu stipendija učenicima prvog, drugog i trećeg razreda škole koji se školuju za deficitarna zanimanja u školskoj 2022 / 2023. godini


Broj: 02-02-727/22

Dana: 03.09.2022.

Na osnovu člana 164. Pravila Ju srednja građevinsko-geodetska škola Sarajevo, a u vezi sa Javnim pozivom za dodjelu stipendija učenicima prvog, drugog i trećeg razreda srednjih stručnih škola u školskoj 2022/2023. godini koji se školuju za deficitarna zanimanja na području Kantona Sarajevo Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, broj 11-04-34-21917-2/22 od 21.06.2022 godine i na osnovu člana 2,3 i 4. Odluke o uslovima, postupku i kriterijima za dodjelu stipendija učenicima prvog, drugog i trećeg razreda srednjih stručnih škola u školskoj 2022/2023. godini koji se školuju za deficitarna zanimanja na području Kantona Sarajevo, Komisija za izbor kandidata za dodjelu stipendija učenicima prvog, drugog i trećeg razreda škole koje se školuju za deficitarna zanimanja u školskoj 2022/2023. godini, dana 03.09.2022. godina, utvrđuje i objavljuje:

Preliminarnu rang-listu kandidata za dodjelu stipendija učenicima prvog, drugog i trećeg razreda škole koji se školuju za deficitarna zanimanja u školskoj 2022/2023. godini

I razred

MOLER/FARBAR

RBR-RangIme i Prezime učenikaOpći uspjeh kroz osnovnu školuUspjeh IV razredVladanje IX razredPrava po posnovu Zakona o dop. Pr. boraca
1.Čurovac Emin 3,27Primjerno 
2.Svraka Ademir32,423,13Primjerno 
3.Aganspahić Ajnur34,273,13Primjerno 
4.Pendić Danis33,313,07PrimjernoDa
5.Kahvić Usama27,952,54Primjerno 

KERAMIČAR/PODOPOLAGAČ

RBR-RangIme i Prezime učenikaOpći uspjeh kroz osnovnu školuUspjeh IV razredVladanje IX razredPrava po posnovu Zakona o dop. Pr. boraca
1.Maslo Emrah40,273,67Primjerno 
2.Korać Emir40,663,87PrimjernoDA
3.Omerkić Emir40,223,93Primjerno 
4.Čajlaković Adem39,493,53Primjerno 
5.Kurtović Aldin38,483,73Primjerno 

MOLER/FARBAR

RBR-RangIme i Prezime učenikaUspjeh na kraju I razredaVladanjePrava po posnovu Zakona o dop. Pr. boraca
6.Fejzić Sandi3,92Primjerno 
7.Smailović Ernad3,92Primjerno 
8.Selimović Muhammed3,50Primjerno 
9.Džananović Meldin3,33Primjerno 
10.Januzi Almedin2,67Primjerno 

KERAMIČAR/PODOPODLAGAČ

RBR-RangIme i Prezime učenikaUspjeh na kraju I razredaVladanjePrava po posnovu Zakona o dop. Pr. boraca
1.Bajraktarević Almir4,17Primjerno 
2.Babović Ismail4,17Primjerno 
3.Godinjak Adin3,75PrimjernoDA
4.Omerbegović Riad3,50PrimjernoDA
5.Huskić Adnan3,50PrimjernoDA

III razred

MOLER/FARBAR

RBR-RangIme i Prezime učenikaUspjeh na kraju I razredaVladanjePrava po posnovu Zakona o dop. Pr. boraca
1.Šećović Almin4,55Primjerno 
2.Šegalo Jasir4,00Primjerno 
3.Cviko Dinel3,78Primjerno 
4.Hukara Rijad3,56Primjerno 
5.Šahović Armin3,33Primjerno 

KERAMIČAR/PODOPODLAGAČ

RBR-RangIme i Prezime učenikaUspjeh na kraju I razredaVladanjePrava po posnovu Zakona o dop. Pr. boraca
1.Žuga Semir4,80Primjerno 
2.Grcić Saud4,80Primjerno 
3.Duraković Amar4,70Primjerno 
4.Šljivo Ilhan4,70Primjerno 
5.Samdo Railić4,00Primjerno 

Preliminarna rang lista kandidata će biti objavljena na ulaznim ratima škole i WEB stranici škole danom njenog donošenja.

PRAVNA POUKA: Na preliminarnu rang listu kandidata može se izjaviti prigovor u roku od sedam dana od njenog objavljivanja. Prigovor se podnosi direktoru škole.


Copyright © 2024 - JU SGGŠ Sarajevo. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole