Četvrtak 19 Augusta, 2021 08:44

RASPORED POLAGANJA MATURSKOG I ZAVRŠNOG ISPITA


Broj: 02-1418/21

Dana: 18.08.2021.

R     A     S     P     O     R     E    D

POLAGANJA MATURE / ZAVRŠNOG ISPITA

ZA  REDOVNE UČENIKE ŠKOLE

U AVGUSTOVSKO – SEPTEMBARSKOM  ISPITNOM ROKU

ŠKOLSKE 2020/2021 GODINE

 DATUMDAN VRIJEME PREDMET KOMISIJA  NAPOMENA
 24.08.21.Utorak 09,00 Usmena odbranaMATURSKOG RADAArhitektonski tehn.   1. Šeta S. – predsj. ispitivač2. Zuhrić E. – ispitivač,    predsj., član3. Pljakić-Bahtijarević J. –    član, ispitivač  
 24.08.21.Utorak  09,00 Usmena odbranaMATURSKOG RADAGrađevinski tehn.  1. Malanović H. – predsj.2. Arnautović S. – ispitivač3. Bašalić B. – član  
 24.08.21.Utorak  09,00  Usmena odbranaMATURSKOG RADAGeod. tehn.-geometar  1. Tucović U. – predsj.2. Hodžić Z. – ispitivač3. Kuljuh E. – član  
 24.08.21.UtorakSrijeda25.08.21. 09,00 09,00 STRUČNA ŠKOLAZAVRŠNI ISPITPRAKTIČNI RADMoler-farbar  1. Čuso M. – predsj.2. Kršo DŽ. – ispitivač3. Smajić S. – član  
 26.08.21.Četvrtak 09,00  BOSANSKI JEZ. I KNJIŽ.Svi IV-i razredi i III Mj.  1. Hrnić A. – predsj., ispitivač  2. Jahić  A. – ispitivač,    predsj.3. Hadžikadunić D. – član  Pismeni

                                                                                         DIREKTOR ŠKOLE

                                                                                           ____________________

                                                                                             Demir Asmir, prof.


Copyright © 2024 - JU SGGŠ Sarajevo. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole